Menu
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu inelsc.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka PPHU INEL sc Sławomir Chruściński, Ewa Chruścińska z siedzibą w Piotrkowie Tryb.
(adres spółki i korespondencji ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 97-300 Piotrków Tryb.) - zwana dalej Administratorem.
1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej Rozporządzeniem) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem:
1.4.1. osobiście w siedzibie spółki PPHU INEL sc (adres jak powyżej)
1.4.2. telefonicznie od numerem +44 647 68 64
1.4.3. listownie na adres korespondencyjny, tj. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 97-300 Piotrków Tryb.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

2.1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klienta podczas działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
2.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:
2.2.1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
2.2.2. działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
2.2.5. wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).
2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Dane te są niezbędne do realizacji powyższych celów.
2.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy Sprzedaży, rozpatrzenia złożonej reklamacji, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami.
Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.
2.6 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje również prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

3. ODBIORCY DANYCH

3.1. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
3.1.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
3.1.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
3.2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

4. PLIKI COOKIES

4.1 Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce  internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

4.1.1 sesji Użytkownika,
4.1.2 ostatnio oglądanych produktów,
4.1.3 oddania głosu w ankiecie.

4.2 Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać  ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.
Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres inelsc@inelsc.pl bądź telefonicznie pod numerem 885505571.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl